Czym są limfocyty, jaką pełnią rolę w organizmie i co oznacza zbyt niski lub zbyt wysoki poziom limfocytów - wyjaśnia specjalista hematologii lek. Monika Dąbrowska z warszawskiego oddziału enel-med Wilanów.

Czym są limfocyty B, T i NK?

Limfocyty należą do populacji leukocytów, a więc krwinek białych. Jest to bardzo nieheterogenna grupa, ponieważ zaliczamy do nich limfocyty B i T oraz komórki NK, czyli najważniejsze grupy limfocytów. Powstają w szpiku kostnym czerwonym, grasicy, węzłach chłonnych, śledzionie i grudkach chłonnych błon śluzowych. Odgrywają bardzo ważną funkcję w układzie odpornościowym, a podwyższony lub obniżony poziom limfocytów, sygnalizuje, że w naszym organizmie dzieje się coś poważnego.

Jaką pełnią rolę w organizmie?

Limfocyty w naszym organizmie pełnią bardzo ważną funkcję, mianowicie chronią nas przed infekcjami. I jest to ich najważniejsza rola. Dodatkowo chronią nas przed rozwojem nowotworów. Limfocyty B pełnią rolę w odpowiedzi humoralnej. Produkują przeciwciała, prezentują antygen limfocytom T i mają też możliwość bezpośredniego niszczenia intruza - mam na myśli tutaj bakterie i wirusy. Llimfocyty T, tak zwane grasico-zależne, mają właściwości bezpośredniego niszczenia, przez produkcję cytokin, głównie wirusów i bakterii. Natomiast limfocyty NK mogą niszczyć komórki nowotworowe.

Jakie są normy limfocytów?

W organizmie ludzkim, bardzo ważna jest prawidłowa liczba i proporcja tych komórek. U dorosłego człowieka liczba limfocytów waha się między 1000 a 5000. Zarówno ich nadmiar, jak i niedobór może nieść za sobą poważne konsekwencje. U osób dorosłych prawidłowe normy mieszczą się w przedziale 10-45%. Wynik poniżej 10% jest powodem do niepokoju i oznacza osłabienie naszego układu odpornościowego.

Podwyższone i obniżone limfocyty, co oznaczają?

Częściej w praktyce klinicznej spotykamy się z zaburzeniami dotyczącymi nadmiaru limfocytów T. Ma to miejsce najczęściej w chorobach rozrostowych układu chłonnego. W praktyce klinicznej również jest to spowodowane często infekcjami wirusowymi. Najczęściej są nimi grypa, mononukleoza, wirusy z grupy Herpes czyli opryszczka. Z chorób nowotworowych, która dotyczy najczęściej populacji u ludzi starszych powyżej 70. roku życia są to białaczki limfocytowe. Niedobory limfocytów zdarzają się rzadziej, najczęściej są to patologie w przebiegu stosowanych leczeń, takich jak chemioterapia, radioterapia czy limfopenie polekowe. Mogą też pojawiać się w chorobach rozrostowych, takich jak chłoniak Hodgkina. Najważniejsze jest zachowanie właściwych proporcji, chociaż nie mamy na to wpływu.

Na czym polega badanie poziomu limfocytów?

Polega na oddaniu na czczo próbki krwi. W celu ustalenia dokładnej ilości wszystkich krwinek białych zalecany jest również rozmaz krwi. Jest to przydatne między innymi przy ustaleniu, czy dana choroba ma podłoże bakteryjne lub też wirusowe. Na wynik analizy wpływ mają różne czynniki, jak wiek pacjenta, dieta czy przyjmowane leki. Dobrze jest powtórzyć badanie po 30 dniach od przeprowadzenia badania, aby porównać wyniki. Zalecam, aby później raz do roku przeprowadzać badanie kontrolne.