Sprawdź wskaźnik masy swojego ciała

Kalkulator BMI (Body Mass Index) stosuje się do oceny ryzyka wystąpienia chorób związanych z otyłością takich jak miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, czy udar mózgu.

Większość tych chorób jest związana z otyłością i dlatego kalkulator BMI to tak przydatne narzędzie.

BMI obliczamy dzieląc masę ciała (w kilogramach) przez wzrost do kwadratu (w metrach). Wskaźnik ten wykorzystywany jest przede wszystkim do oceny ryzyka pojawienia się groźnych chorób: miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu, czy nawet nowotworów. Większość tych chorób jest związana z otyłością i dlatego kalkulator BMI to tak przydatne narzędzie.