Pakiety medyczne dla pracowników to obecnie jedno z najpopularniejszych i najbardziej pożądanych świadczeń pracowniczych. Zachęca i motywuje do pracy, dając poczucie komfortu i pewność, że w razie choroby lub urazu, szybką i fachową pomoc pracownik ma na wyciągnięcie ręki. Wykupiona opieka medyczna dla firm zapewnia szereg korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika.

Opieka medyczna dla pracowników - korzyści dla pracodawców 

Wśród korzyści dla pracodawców, które wynikają z oferowania świadczenia, jakim jest opieka medyczna dla pracowników, należy podkreślić przede wszystkim:

  • zwiększenie atrakcyjności firmy w procesie rekrutacji. - pakiety medyczne dla pracowników są obecnie często wskazywane jako wymóg kandydata do podjęcia pracy w firmie. Stało się to już standardem,
  • stała współpraca z jedną firmą w zakresie medycyny pracy - dzięki temu, badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników odbywają się o wiele sprawniej i generują znacznie mniejsze koszty,
  • podniesienie wydajności pracy - pracownik ma poczucie komfortu wynikające z możliwości dbania o zdrowie bez konieczności długiego oczekiwania na wizyty do specjalistów lub ponoszenia wysokich kosztów. Ten komfort pozwala na skupienie się na pracy i nie rozpraszanie się np. przez konieczność częstych prób dodzwonienia się do publicznej przychodni,
  • możliwość zaliczenia kosztów prywatnej opieki dla pracowników do kosztów prowadzenia działalności – ta możliwość pozwala pracodawcy na zwiększanie kosztów działalności, a co za tym idzie, płacenia mniejszych podatków,
  • zmniejszenie absencji chorobowej pracowników – nie da się ukryć, że fakt, iż to pracodawca opłaca lekarza, do którego przychodzi pracownik, wpływa na ilość wystawianych pracownikom zwolnień lekarskich. Co za tym idzie, świadczenie takie jak prywatna opieka medyczna dla pracowników, pozwala na poprawienie wskaźnika absencji w firmie.

Są to najważniejsze z punktu widzenia pracodawcy zalety takiego rozwiązania, ale na tego rodzaju dodatku do wynagrodzenia wiele zyskują również pracownicy.

W sytuacji, w której dany pracownik musi zmagać się z chorobą, staje przed wyborem opuszczenia dnia w pracy i spędzenia sporej ilości czasu w oczekiwaniu na wizytę w publicznej przychodni, bądź poniesienia dodatkowego kosztu i podjęcia leczenia w prywatnej klinice. Obie te możliwości są nieatrakcyjne z punktu widzenia pracownika, mogą generować stres i go rozpraszać, co odbija się na jakości świadczonej przez niego pracy. W takiej sytuacji wyjątkowo cenna jest zakupiona przez firmę opieka medyczna dla pracowników, która daje możliwość umówienia wizyty u lekarza w prywatnej przychodni, w oparciu o firmowy abonament. Standardowo, przychodnie prywatne cechuje większa elastyczność umawiania wizyt zarówno do lekarzy internistów, jak i specjalistów, a brak konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów pozwoli pracownikowi na szybki i bezproblemowy powrót do zdrowia, a co za tym idzie, również do pracy.

Opieka medyczna - korzyść dla pracowników

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że wykupiona przez firmę opieka medyczna dla pracowników wiąże się również z lepszą jakością leczenia. Przez lepszą jakość rozumieć można nowoczesne i dobrze wyposażone przychodnie i szpitale, które podnoszą komfort pacjentów, ale nie pozostają też bez wpływu na komfort pracy lekarzy, co pozytywnie odbija się na jakości leczenia.

Kolejną wartą podkreślenia zaletą tego typu rozwiązań, jest często oferowany firmom dodatek, w którym to pakiety medyczne dla pracowników poszerzone zostają o członków ich rodzin. Świadomość dostępu do wysokiej jakości usług medycznych dla rodziny pracownika daje mu większe poczucie komfortu i pozwala w całości skupić się na pracy.

Podsumowując, spośród szerokiego wachlarza korzyści dla zatrudnionych, wynikających z wykupienia przez firmę pakietów medycznych, na szczególną uwagę zasługują:

  • duża elastyczność planowania wizyt,
  • dostęp do lekarzy specjalistów bez kolejek,
  • wysoka jakość usług,
  • brak dodatkowych kosztów,
  • możliwość objęcia opieką członków rodziny.