Każda z nas wie, że nie ma nic przyjemnego w przebywaniu w zakurzonym, zapylonym pomieszczeniu. W czasie remontu mieszkania czy podczas wyjątkowo suchego i gorącego lata, możemy zaobserwować, jak duża ilość pyłów i zanieczyszczeń pojawia się w powietrzu dookoła nas. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jaki wpływ mają te zanieczyszczenia na Twój organizm? A co, jeżeli długotrwałe przebywanie w zanieczyszczeniu i ciągłe wdychanie różnorakich pyłów to element rutyny Twojego dnia codziennego?

Faktem jest, że zawodów wiążących się z oddychaniem zanieczyszczonym powietrzem jest stosunkowo dużo. Za najlepszy przykład uchodzą górnicy i pracownicy hut, u których dolegliwości związane z płucami i oskrzelami uważane są za tak zwane „choroby zawodowe”. A najczęściej spotykaną w tym kontekście choroba bez wątpienia jest pylica. Pylica płuc to choroba układu oddechowego. Choroba przewlekła, która wywołana jest właśnie długotrwałym wdychaniem pyłów. Statystyki wskazują, że na pylicę choruje około 5% górników, przy czym nie bez znaczenia są takie czynniki jak warunki pracy czy rodzaj wydobywanych rud.

Skąd bierze się pylica?

Pylica płuc powstaje wskutek długotrwałego gromadzenia się w płucach różnorakich pyłów. Gromadzenie się pyłów, których organizm nie jest w stanie na bieżąco usuwać,  determinuje rozrost tkanki włóknistej, którą „wyłożone” są płuca. W skutek rozrastania się w przestrzeniach między pęcherzykowych tkanki włóknistej, dochodzi do ograniczenia miąższu płucnego i przestrzeni do przeprowadzania wymiany gazowej. Mówiąc w dużym uproszczeniu – wydajność płuc zaczyna gwałtownie spadać.

Kiedy pylica jest chorobą zawodową?

Pylica może zostać zakwalifikowana jako choroba zawodowa, jeżeli zostało spełnionych kilka warunków wynikających z przepisów Kodeksu Pracy. Między innymi, choroba taka musi znajdować się  w „Wykazie Chorób Zawodowych”, czyli dokumencie opisującym choroby często spotykane u przedstawicieli poszczególnych grup zawodowych. Pylica jest wymieniona jako choroba zawodowa dla pracowników określonych branż. Ponadto, lekarz musi potwierdzić, że wystąpienie danych objawów bądź zdiagnozowana choroba ma bezpośrednią przyczynę w warunkach wykonywania pracy lub jest ściśle powiązana ze sposobem wykonywania pracy zawodowej. Aby daną dolegliwość móc zakwalifikować jako chorobę zawodową, konieczne jest również przedstawienie udokumentowanych objawów choroby z wyznaczonego okresu w przeszłości, ponieważ choroba zawodowa musi charakteryzować się długim okresem rozwoju, do którego przyczyniły się czynniki obecne w miejscu pracy.

Objawy pylicy

W pierwszych fazach rozwoju choroby, objawy mogą być nawet niezauważalne. Z czasem, w miarę jak pylica postępuje, pacjent może zauważyć wyraźny spadek wydolności płuc. Za nim przyjdą, pojawiające się coraz częściej, duszności. Osoba, u której pylica postępuje, uskarżać się może również na permanentny kaszel. Objawem, który typowy jest dla górników pracujących w kopalniach węgla, u których wystąpić może pylica węglowa, jest odkrztuszanie śluzowej lub śluzowo-ropnej plwociny, która ze względu na pył węglowy zalegający w płucach, nabierać może koloru czarnego. W takim wypadku mogą wystąpić również stany podgorączkowe.

Leczenie pylicy

Pylica jest chorobą stosunkowo trudną do wyleczenia. Gremium pacjentów zmaga się z tą chorobą od zdiagnozowania, do końca życia. Leczenie polega w dużym stopniu na minimalizowaniu skutków choroby. Pacjent wyrabia u siebie nowe nawyki, lepiej dostosowane do zaistniałych w jego organizmie zmian. U chorych często następuje naturalny spadek aktywności życiowej, ponieważ mniej wydajne płuca są w stanie przyjąć mniej tlenu, należy ograniczyć fizyczną aktywność. Z medykamentów, osoba u której występuje pylica, otrzyma od lekarza receptę na leki rozszerzające światło drzewa oskrzelowego, co wprost przekłada się na ilość dostarczanego do płuc powietrza.

W przypadku długotrwałego wykonywania zawodu, w którym zagrożeniem jest pylica, bardzo ważne jest, aby pamiętać o profilaktyce. Utrzymywanie najwyższej możliwej czystości w miejscu pracy, noszenie ochronnej odzieży i stosowanie się do zaleceń BHP, może w wieloletniej perspektywie uratować zdrowie niejednego pracownika.