Uzależnienie od nikotyny jest aktualnie jednym z głównych czynników środowiskowych wielu chorób. Palenie papierosów szkodzi nie tylko osobie palącej, na konsekwencje zdrowotne narażeni są również bierni palacze w otoczeniu. 

Papierosy i odporność

Palenie papierosów to jeden z głównych czynników chorób: układu sercowo – naczyniowego, układu oddechowego oraz nowotworów. Na wystąpienie niektorych z nich wpływa również zmniejszona odporność będąca konsekwencją nałogu. Dym papierosowy ma też negatywne działanie na: błonę śluzową układu pokarmowego, układ nerwowy, pęcherz moczowy i nerki. Wykazuje własciwości alergizujące i ogranicza fukcje immunologiczne, obniżając odporność przeciw bakteriom i wirusom. 

Przewlekła obturacyjna choroba płuc

Przewlekła obturacyjna choroba płuc to jedna z możliwych konsekwencji palenia papierosów. Polega ona na ograniczeniu przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Jest to proces trudny do odwrócenia. Charakteryzuje się postępującym przebiegiem. Wynika z nieprawidłowej odpowiedzi zapalnej płuc na szkodliwe związki zawarte w dymie tytoniowym. W konsekwencji nawet przy niewielkim wysiłku fizycznym oskrzela nie są w stanie dostarczyć do płuc odpowiedniej ilości powietrza. Choroba objawia się: dusznością, przewleklym kaszlem oraz przewlekłym odkrztuszaniem pwlociny. Przewlekłą obturacyjną chorobą płuc zagrożeni są także palacze bierni. 

Papierosy a nowotwory

Badania nie pozostawiają złudzeń. Niemalże 90% zachorowań na raka płuc jest konsekwencją palenia tytoniu. Nałóg ten może też prowadzić do nowotworu krtani. Każdy papieros to ponad 40 substancji o własciwościach rakotworczych. Podwyższają ono ryzyko wystąpienia nowotworów zlośliwych o 30 – 40%. 

Papierosy w ciąży

Palenie papierosów w ciąży jest zagrożeniem nie tylko dla kobiety, ale przede wszystkim dla rozwijającego się dziecka. Prowadzi ono do podniesienia stężenia tlenku węgla oraz nikotyny w obydwu organizmach. W efekcie powoduje niedotlenienie płodu. Nikotyna ogranicza przepływ krwi w krążeniu matczyno – łozyskowym. Skutkuje to ograniczeniem wzrastania dziecka i zagrażającym przedwczesnym oddzieleniem łożyska. U kobiet palących papierosy w ciąży zwiększa się ryzyko: łożyska przodującego, poronienia i przedwczesnego pęknięcia błon płodowych. Dzieci matek palących papierosy charakteryzują się: wyższym wskaźnikiem zachorowalności i śmiertelności, mniejsza masą urodzeniową. Substancje przechodzące z dymu tytoniowego do krwi wywyołują u płodu: przyspieszony rytm serca i zmniejszoną kurczliwość mięśnia sercowego. Ponadto dym tytoniowy obniża odporność płodu, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo infekcji wewnątrzmacicznej. Najpoważniejsze konsekwencje palenia papierosów przez kobietę w ciąży to śmierć wewnątrzmaciczna płodu i podwyższone ryzyko nagłej śmierci łóżeczkowej. Badania wykazały również związek palenia papierososów z późniejszym nieprawidlowym rozwojem psychicznym dziecka, słabymi wynikami w nauce oraz nadpobudliwością psychoruchową i chorobami alergicznymi. 

Papierosy "light"

Jednym z praktykowanych sposobów na rzucenie palenia jest zastąpienie tradycyjnych papierosów, papierosami z etykietą light. Są to papierosy o zmniejszonej zawartości substancji smolistych oraz nikotyny. Nic bardziej złudnego. Papierosy light są świetnym przykładem manipulacji. Wyniki badań przeprowadzone przez producentów z wykorzystaniem specjalnych urządzeń nijak mają się do rzeczywiście wdychanych ilości dymu tytoniowego przez palacza. 

Może e-papieros?

Palenie papierosów może być dwojakiego rodzaju uzależnieniem. Po pierwsze chemicznym od nikotyny. Po drugie psychicznym od rytuału palenia. e – papieros jest odpowiedzią na obydwa rodzaje uzależnienia. Według wyników badań i opini palaczy już po kilku dniach stosowania elelektornicznego papierosa zapach dymu wywołuje uczucie odrzucenia. Specjaliści sa jednak zgodni, że ta metoda jest skuteczna jedynie w przypadku osób, które chą się uwolnić od nałogu palenia papierosów. 

Sposób na palenie – tabletki

Kolejna proponowana metoda na rzucenie palenia to farmakoterapia. Ta oferuje szeroki wachlarz środków, ktore wydawać by się mogło sa najprostszym sposobem na odejście od nałogu. Do wyboru są gumy, plastry oraz tabletki. Mają one na celu złagodzić głód nikotyny. W przypadku gum do żucia możliwymi skutkami ubocznymi są: ból głowy, kaszel, podrażnienie jamy ustnej oraz gardła. Częste żucie gumy nie pozostaje również obojętne wobec szkliwa zębów. Plastry mogą wywoływać świąd i ból głowy. Osobnym asortymentem produktów farmaceutycznych sa tabletki, których składnik ma za zadanie stopniowo wypierać z organizmu nikotynę. 

Niekonwencjonalny sposób na rzucenie palenia

Według części specjalistów metodą, która przynosi bardzo dobre rezultaty jest np. biorezonans. Jej skuteczność sięga nawet 90%. Terapia trwa zaledwie 20 minut. Pacjent przed zabiegiem wypala papierosa i pozostawia niedopałek. Niedopałek umieszcza się w elektrodzie kubkowej, która podlączona jest do aparatu. Zastosowane zmienne pole elektromagnetyczne emitowane przez elektordy umieszczone na ciele pacjenta ma za zadanie wygasić "głód nikotynowy". Do skutków ubocznych metody biorezonansu należą: senność, wzmożona potliwość oraz nieustające pragnienie. 

Do do 12 godzin po zabiegu należy wypić od 1,5 do 2 litrów wody.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że palenie papierosów niesie ze sobą bardzo duże konsekwencje zdrowotne. Dlatego warto zadbać o zdrowie swoje oraz bliskich. Sposobów na rzucenie palenia jest dużo, a ich skuteczność jest bardzo indywidualna. Zależy od ilości wypalanych papierosów, stażu palacza, ale przede wszystkim wszystko od silnej woli.