Rozedma płuc jest postępującą chorobą płuc. Stanowi formę przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Prowadzi do nieodwracalnego zniszczenia ścian pęcherzyków płucnych.

Co to jest rozedma płuc?

Rozedma to zmiany w budowie płuc. Polegają na powiększeniu przestrzeni powietrznych położonych obwodowo od oskrzelika końcowego. Przebiegają ze zniszczeniem ścian pęcherzyków płucnych, które tracą swoją elastyczność. Nie wykazują cech włóknienia. W efekcie dochodzi do upośledzenia transportu tlenu.

Rozedma płuc – przyczyny

Przyczyną rozedmy płuc jest przewlekłe oraz znaczne narażenie na szkodliwe gazy. Przy czym najczęściej wywoływana jest przez palenie papierosów. Innymi gazami mogącymi przyczynić się do jej rozwoju są: dwutlenek siarki i pyły zawieszone w powietrzu: pyły zbóż, bawełna, zanieczyszczenia chemiczne i spaliny. Do rozedmy może również prowadzić rzadka choroba genetyczna. Występuje w niej niedobór alfa – 1 antytrypsyny. Odpowiedzialnej za elastyczność pęcherzyków płucnych. Odpowiada za 1 – 2% przypadków rozedmy płuc. Inne możliwe czynniki ryzyka rozwoju choroby to: bierne palenie, infekcje płuc, alergie oraz niska masa urodzeniowa.

Rozedma płuc – objawy

Rozedma płuc prowadzi do zmniejszenia powierzchni pęcherzyków płucnych oraz powierzchni naczyń włosowatych. Tym samym skutkuje zmniejszeniem wymiany gazowej. Do objawów należą: zadyszka, duszności i kaszel z bądź bez wydzielania plwociny. W miarę postępu choroby symptomy się nasilają. Początkowo występuje duszność wysiłkowa będąca następstwem znacznej aktywności fizycznej. U niektórych osób pojawiać może się świszczący oddech. W końcowym stadium rozedmy płuc duszności towarzyszą choremu również w spoczynku.

Podstawę do diagnozy stanowią testy czynnościowe płuc, w tym szczególnie spirometria. Długotrwale trwająca rozedma płuc może skutkować wystąpieniem:

  • odmy opłucnowej,
  • serca płucnego,
  • dużych pęcherzy rozedmowych.

Rozedma płuc – leczenie

Do tej pory nie istnieje sposób leczenia, który mógłby prowadzić do wyleczenia rozedmy płucnej. Jednak proces chorobowy można spowolnić oraz poprawić jakość życia poprzez modyfikacje i unikanie czynników ryzyka oraz leczenie objawowe. Leczenie farmakologiczne polega na zastosowaniu leków rozszerzających oskrzela i działających przeciwzapalnie w zależności od nasilenia objawów. Stosuje się również wziewne kortykosteroidy i oraz antybiotyki. Wspomagająco można wprowadzić również tlenoterapię i rehabilitację płuc. Rehabilitacja płuc pozwala na wzmocnienie mięśni oddechowych, zapobiega ich zanikom oraz utracie masy ciała. Zależnie od nasilenie zmian zastosować można leczenie chirurgiczne. Polega ono na zmniejszeniu objętości płuc lub na ich przeszczepie w przypadku ciężkiej postaci rozedmy. Wówczas, gdy zawiodły inne metody leczenia.

Czy rozedma płuc jest śmiertelna?

Rozedma płuc prowadzi do nieodwracalnego zniszczenia pęcherzyków płucnych. Może wywołać niewydolność oddechową oraz krążeniową prowadzące do śmierci.

 

Źródła:

1. Pahal P., Sharma S. Emphysema. 2018; 2. https://www.researchgate.net/publication/323684432_Emphysema

2. Di Pietta A. Pathogenesis of pulmonary emphysema – cellular and molecular events.einstein. 2010; 8 (2): 248-251