Ergospirometria jest badaniem wykonywanym w celu oceny wydolności oddechowo krążeniowej, a także w celu monitorowania przebiegu rehabilitacji oraz efektów treningu fizycznego. Na czym polega to badanie i kiedy z niego skorzystać, tłumaczy kardiolog enel-sport prof. Łukasz Małek.

- Wykorzystując bieżnię, albo rower czyli ergometr, pacjent zostaje poddany próbie wysiłkowej zgodnie z ustalonym wcześniej programem. Najczęściej jest to program maksymalny, czyli do momentu maksymalnego zmęczenia. W tym czasie monitoruje się u pacjenta, tak jak w czasie normalnej próby wysiłkowej, EKG oraz ciśnienie tętnicze - mówi specjalista kardiologii prof. Łukasz Małek.

- Dodatkowym elementem jest maska tlenowa, którą zakłada się na twarz, połączoną z urządzeniem analizującym przepływ wdychanych i wydychanych gazów. Badanie jest pomocne do tego, aby stwierdzić czy u pacjenta dochodzi do zmniejszenia wydolności ze względów kardiologicznych, z przyczyn płucnych czy problemów mięśniowych - tłumaczy specjalista enel-sport. - Przyczyną mogą być też inne ogólnoustrojowe problemy. Ergospirometria jest najlepszą miarą wydolności u zawodników, dzięki czemu możemy ocenić ich stan wydolności. Należy powtórzyć to badanie celem porównania wyników po kilku tygodniach. Po określonym czasie treningów możemy stwierdzić czy nastąpiła poprawa badanych parametrów czy uległy one pogorszeniu. Z badania korzystają najczęściej zawodowi sportowcy, ale także osoby zdrowe czy borykające się z chorobami serca lub płuc - podkreśla kardiolog.

Z ergospirometrii korzystają nie tylko profesjonalni sportowcy, ale coraz częściej także biegacze amatorzy, doceniający możliwość precyzyjnego określenia ich stanu wytrenowania. Badanie pomaga określić strefy intensywności treningów oraz pomóc ustalić optymalne obciążenia treningowe w danym momencie wytrenowania organizmu. Jednak nie jest to jedyna motywacja do skorzystania z tego badania.

- Pacjenci poddają się badaniu do oceny swojej wydolności, jednak dodatkowo badanie może wykazać wystąpienie różnego rodzaju nieprawidłowości pracy serca w trakcie wysiłku przy zwiększającym się obciążeniu lub bezpośrednio po zaprzestaniu wysiłku - mówi prof. Małek. -Dobrze jest poddać się badaniu ergospirometrii, gdy podejrzewamy u siebie występowanie chorób serca czy płuc, szczególnie jeśli te objawy mogą być bezpośrednio związane z wysiłkiem fizycznym. Pacjent może dzięki niemu uzyskać informacje co jest przyczyną ewentualnego spadku wydolności, bólu czy duszności w klatce piersiowej - dodaje lekarz.

Test pozwala na określenie prognozy po zawale serca, bezpieczeństwa przy uprawianiu sportów, czy codziennych aktywnościach. Coraz więcej amatorów decyduje się na uprawianie dyscypliny sportu, z którą wcześniej nie mieli żadnej bezpośredniej styczności. Jak zatem przygotować się do ergospirometrii celem lepszego poznania swojego organizmu? - Należy wcześniej wykonać badanie EKG. Przed samym badaniem powinno się ograniczyć wysiłek fizyczny - radzi kardiolog.

Na badanie warto przyjść wypoczętym, ale nie na czczo, bo może to wpłynąć negatywnie na naszą wydolność. Mimo to nie powinno się przyjść na badanie bezpośrednio po spożyciu posiłku. Należy też pamiętać o zabraniu stroju sportowego.