Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego liczba zachorowań na boreliozę systematycznie wzrasta. Jak się przed nią bronić i jak rozpoznać boreliozę?

Czym jest borelioza?

Borelioza to wieloukładowa choroba zapalna przenoszona przez kleszcze Ixodes ricinus, które są zakażone krętkiem Borrelia burgdorferi. Do zakażenia dochodzi w trakcie zasysania przez kleszcza krwi. Wówczas z jego śliną do organizmu człowieka przedostają się chorobotwórcze drobnoustroje. Następuje to nie wcześniej niż po 24. godzinach  od momentu, gdy kleszcz pojawił się na skórze.   

Objawy boreliozy

Najwcześniejszym rozpoznawanym objawem zakażenia boreliozą jest rumień wędrujący, który pojawia się od kilki dni do miesiąca po ukąszeniu kleszcza.  Rumieniowi, który jest rozpoznawany przy 50 - 70 % chorych, towarzyszyć mogą: zmęczenie, senność, bóle głowy, sztywność karku, bóle mięśniowe i stawowe oraz powiększenie węzłów chłonnych. Drugą fazą jest wczesna faza rozsiana. Trwa od 10 dni do nawet 2 lat po zakażeniu. Mogą pojawić się wówczas: nawracające bóle mięśniowe i stawowe, zapalenie jedno lub wielostawowe, neuroborelioza czy kardiomiopatia. Możliwe są też zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia, liczne zmiany rumieniowe na skórze, zapalenie spojówek, podwójne widzenie, nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych i powiększenie węzłów chłonnych. Ostatnia faza to faza późna. Występuje miesiące, a  nawet lata po ukąszeniu. Występować mogą: zapalenia jedno- lub wielostawowe, neuroborelioza trzeciorzędowa i przewlekłe zapalenie zanikowe skóry kończyn. Zapalenie zanikowe skóry kończyn jest czerwoną lub sinoczerwoną zmianą na skórze. Neuroborelioza związana jest z pojawieniem się przewlekłych słabo nasilonych objawów encefalopatii i/lub polineuropatii obwodowej oraz zaburzeń psychicznych. Encefalopatia to przewlekłe lub trwałe uszkodzenie mózgu. Może prowadzić do zaburzeń ruchu czy zdolności intelektualnych. Polineuropatia obwodowa powoduje zaburzenia czucia.Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów boreliozyW przypadku, gdy po ukąszeniu przez kleszcza zauważysz rumień wędrujący zaznacz jego krawędzie i zgłoś się do lekarza. Dokonuj obserwacji tego jak przemieszcza się rumień do momentu wizyty w gabinecie lekarskim. Gdy zacznie się wyraźnie powiększać w ciągu od 1. do 3. dni, nie odkładaj spotkania z lekarzem.

Jak wykryć boreliozę?

Ze względu na duże zróżnicowanie i liczne objawy rozpoznanie boreliozy jest utrudnione. Pierwszym etapem jest dokładny wywiad lekarski. Ważne są twoje obserwacje: określenie czasu ukąszenia, jak długo kleszcz przebywał w skórze i w jaki sposób nastapiło usunięcie kleszcza oraz to jakie pojawiały się objawy. Borelioza we wczesnej fazie klinicznej nie daje charakterystycznych odchyleń od normy w badaniach dodatkowych. Testy serologiczne badające poziom przeciwciał przeciwko krętkom dają wiarygodny wynik w 2 - 4. tygodnie od ukąszenia. Badaniem pomocnym w diagnostyce może być badanie histopatologiczne wykazujące obecność krętków.

Leczenie boreliozy

Leczenie boreliozy trwa 21 dni. Polega na antybiotykoterapii. Wszystkie stadia boreliozy odpowiadają na leczenie właściwie dobranym antybiotykiem. Całkowite wyleczenie jest bardziej prawdopodobne we wczesnych stadiach choroby. W fazie późnej poprawa bywa tylko częściowa. Wpływ na wybór antybiotyku oraz drogi jego podania ma rozprzestrzenienie się choroby w organizmie oraz faza choroby. W przypadku objawów neurologicznych we wczesnej fazie choroby pojawia się większe prawdopodobieństwo nawrotu po leczeniu doustnym. Wśród około 10% pacjentów w czasie od 24 godzin do kilku dni po rozpoczęciu antybiotykoterapii wystąpić może reakcja Jarischa – Herxheimera. Objawia się ona gorączką, wysypką, nasileniem bólu oraz spadkiem ciśnienia tętniczego. Cofanie się objawów w każdym stadium może być powolne lub opóźnione pomimo właściwie podjętego leczenia. Pacjenci leczeni we wczesnej fazie choroby mogą nie rozwinąć swoistej odpowiedzi układu odpornościowego, co skutkować może podatnością na powtórną infekcję. W przypadku kobiet w ciąży bardzo ważne jest wczesne i intensywne leczenie doustne boreliozy miejscowej.

Zobacz też; Jak wyciągnąć kleszcza?

Profilaktyka boreliozy

Podstawą profilaktyki boreliozy jest po pierwsze stosowanie preparatów odstraszających kleszcze zarówno na odkryte ciało, jak i na odzież. Następnym punktem jest dokładna kontrola twojej skóry po powrocie z lasu. W przypadku ukąszenia przez kleszcza bardzo ważne jest jego prawidłowe usunięcie. W tym celu możesz zgłosić się do gabinetu lekarskiego.