Choroba Leśniowskiego-Crohna to przewlekłe nieswoiste zapalenie jelit, które może obejmować cały przewód pokarmowy lub dotyczyć tylko któregoś z jego odcinków. Dokładne przyczyny choroby nie są znane, jednak w jej przebiegu występują objawy, na które warto zwrócić uwagę.

Choć choroba Leśniowskiego-Crohna może dotyczyć praktycznie całego przewodu pokarmowego, to stan zapalny najczęściej występuje w jelicie krętym. Może również obejmować jelito grube. Rzadziej pojawia się w innych lokalizacjach, np. jamie ustnej, przełyku, żołądku czy okolicach odbytu.

Choroba Leśniowskiego-Crohna – przyczyny

Jak dotąd nie udało się ustalić jednej konkretnej przyczyny choroby Leśniowskiego-Crohna. Jej występowanie wiąże się m.in. z czynnikami środowiskowymi, czynnikami genetycznymi oraz zaburzeniami immunologicznymi przewodu pokarmowego. Choroba występuje, gdy mechanizmy immunologiczne nie potrafią sobie poradzić z drobnoustrojami wewnętrznymi (np. bakteriami w jelitach).

Choroba Leśniowskiego-Crohna – objawy ogólne

Ogólne objawy choroby Crohna-Leśniowskiego to między innymi:

  • bóle brzucha,
  • biegunka,
  • krew w stolcu
  • osłabienie,
  • gorączka,
  • zmniejszenie masy ciała (spowodowane niedostatecznym odżywieniem lub zespołem złego wchłaniania).

Choroba Leśniowskiego-Crohna – objawy zależne od miejsca występowania

Objawy choroby Leśniowskiego-Crohna zależne od miejsca występowania, to:

  • końcowy odcinek jelita krętego – w początkowej fazie nie daje żądnych objawów, czasem mogą się pojawić niedokrwistość i niewytłumaczalna gorączka, jednak u większości chorych występują jedynie bóle brzucha i biegunka,
  • jelito grube – w tym przypadku objawy mogą być zbliżone do tych charakterystycznych dla zapalenia jelita grubego; często pojawia się ból brzucha, szczególnie jeśli stan zapalny rozwija się w kątnicy i jelicie krętym,
  • przy odbycie pojawiają się owrzodzenia, ropnie lub przetoki.

Objawy rzadko mogą zajmować również skórę, stawy czy oczy.

Choroba Leśniowskiego-Crohna – rokowania, diagnostyka, leczenie

W przypadku zaobserwowania powyższych objawów należy się zwrócić do lekarza pierwszego kontaktu, który zleci odpowiednie badania. Można się też udać na wizytę bezpośrednio do lekarza specjalisty – diagnostyką i leczeniem choroby Leśniowskiego-Crohna zajmuje się gastrologia.

Diagnozę najczęściej stawia się na podstawie wywiadu medycznego i badań przedmiotowych. Najważniejszym z nich jest endoskopowy obraz jelita z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego (badanie kolonoskopowe). Dodatkowe badania mogą pomóc w odróżnieniu zespołu Crohna-Leśniowskiego od innych schorzeń jelit.

Po postawionej diagnozie lekarz wprowadza leczenie mające na celu złagodzenie objawów – choroba Leśniowskiego-Crohna pozostaje bowiem nieuleczalna. Z reguły stosuje się leki przeciwzapalne oraz wspomagające układ immunologiczny, które zaleczają stany zapalne i podnoszą jakość życia chorego.